Myanmar Construction, Myanmar(Burma) Myanmar Construction, Myanmar(Burma) Myanmar Construction, Myanmar(Burma) Myanmar Construction, Myanmar(Burma) Myanmar Construction, Myanmar(Burma)
 
 
Housing

Yadanar Condominium
Ka Mar Kyi Housing
Aung Yadanar Housing
Zezawah Garden
Nawaday Garden
May Garden Nursery
Zezawah Estate
Chinsu Myanmar May Flower
   Plywood Factory
 
  Contact Us

No.1/B, Room No.303,
Chin Su Myanmar Building, 9-Mile,
Pyay Rd., Mayangone Township, Myanmar (Burma).
Tel : (+95-1) 660361, 661605, 666183, 663578
Fax : (+95-1) 665479, 665201
E-mail : chinsu@mptmail.net.mm   Website : http://www.chinsu.com
 

HOME

PROFILE

HOUSING, GARDEN AND FACTORY

EMAIL

   

CHIN SU MYANMAR
Profile

Chin Su Myanmar Co., Ltd. welcomes a new estates developing site, lea